О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗАПАЛ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ " ПРОМЗАПАЛ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 69068
3.1.5. Область, район Запорізька область, д/н
3.1.6. Населений пункт м. Запоріжжя
3.1.7. Вулиця, будинок проспект Моторобудівників буд.36.

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А-01 №031995
3.2.2. Дата державної реєстрації 03.08.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізькох міськох ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 750
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 750

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
3.3.2. МФО банку 313009
3.3.3. Поточний рахунок 26003001000247
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д\н
3.3.5. МФО банку д\н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
46.72 [2010]Оптова торгівля металами та металевимирудами
25.62 [2010]Механічне оброблення металевих виробів
52.21 [2010]Допоміжне обслуговування наземного транспорту

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/н д/н д/н д/н д/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/н д/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/н д/н д/н д/н

3.8. Інформація про органи управління емітента

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.